Czy można zwolnić pracownika na chorobowym? – takie pytanie bardzo często można znaleźć w internecie. Pracownicy przebywający na dłuższym zwolnieniu chorobowym obawiają się zapewne utraty pracy i źródła zarobków podczas okresu, w którym niezdolni są do wykonywania zawodu. Jak ma się to do przepisów prawa pracy, i czy rzeczywiście pracodawca ma prawo „wyrzucić nas” podczas L4?

Zwolnienie pracownika na chorobowym 

Pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich przed zwolnieniem bronią przepisy kodeks pracy (art. 41), przez co przebywanie na L4 nie może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę.

 

Warto jednak pamiętać, że pracownik przebywający na zwolnieniu również ma obowiązki z tym związane. W przypadku niezdolności do pracy należy poinformować swojego pracodawcę o dokładnej przyczynie swojej nieobecności w miejscu pracy, a także o przewidywanym terminie nieobecności. Trzeba to zrobić natychmiast – nie później niż w 2 dniu nie­obecności w pracy (wyjątkiem są szczególne okoliczności).

Zwolnienie dyscyplinarne na chorobowym 

Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku jawnego i ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. W takim wypadku przebywanie pracownika na L4 nie stanowi do tego żadnego przeciwwskazania.

 

Podczas zwolnienia „dyscyplinarnego” ważne jest dochowanie terminu – umowę można rozwiązać w trybie natychmiastowym wyłącznie w ciągu jednego miesiąca od momentu uzyskania przez pracodawcę informacji o okolicznościach uzasadniających takie działanie.

 

Pracodawca zobowiązany jest do podania konkretnych przyczyn rozwiązania umowy w oświadczenie na piśmie. W razie późniejszego sporu w sądzie będzie to jedyny argument brany pod uwagę w toku takiego postępowania. Żadne inne czynniki, które nie znajdą się w oświadczeniu, nie mogą być brane pod uwagę podczas uznawania winy pracownika.

Pomoc prawna we Wrocławiu

Jeżeli z racji zwolnienia z pracy podczas zwolnienia lekarskiego wynikają jakieś spory, warto sięgnąć po poradę prawną. W Kancelarii Radców Prawnych Marta i Michał Syguła Spółka Partnerska świadczymy szerokie usługi prawne dla przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Jeżeli zależy Ci na kompleksowej obsłudze prawnej, zgłoś się do nas, a postaramy się wykorzystać nasze umiejętności i doświadczenie, aby rozwiązać Twoją sprawę. Możemy pomóc Ci dodatkowo w:

 

  • otwarciu firmy,
  • Sporządzaniu umów z kontrahentami, 
  • rozwiązywaniu różnego rodzaju konfliktów, 
  • reprezentacji przed organami państwowymi, 
  • finansowaniu,
  • zdobyciu środków na innowację.

 

Jesteśmy tu dla Ciebie i chcemy Ci pomóc – Marta i Michał Syguła Kancelaria Wrocław. Zapraszamy.

 

Comments are closed.