Wiele osób zastanawia się, jak może uzyskać własność nieruchomości, którą użytkuje, ale nie jest jej formalnym właścicielem. Otóż jeżeli władamy nieruchomością, jak właściciel, tzn. od wielu lat – mieszkamy w domu, mieszkaniu lub uprawiamy pole, możemy uzyskać jej własność, bez konieczności zawierania umowy sprzedaży z formalnym właścicielem.

Tak właśnie działa instytucja nabywania własności w drodze zasiedzenia (https://legalfkancelaria.pl/oferta/zasiedzenie-nieruchomosci-i-ruchomosci). Na czym ono jednak polega? Sprawdźmy.

Na czym polega zasiedzenie?

Sposób nabycia własności w drodze zasiedzenia dotyczy zarówno przedmiotów ruchomych, jak również nieruchomości, takich jak grunty, budynki oraz lokale. Zasada ta powoduje, że na skutek upływu określonego czasu użytkowania nieruchomości, bądź też ruchomości, w taki sposób, jak właściciel, zgodnie z prawem stajemy się ich właścicielami.

Jakie należy spełnić warunki zasiedzenia

Kodeks cywilny określa, że posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem, nabywa jej własność, jeżeli posiada ją nieprzerwanie od lat dwudziestu, jako posiadacz samoistny. Nie można nabyć nieruchomości w ten sposób, jeśli posiadacz od początku wiedział, że nie jest jej właścicielem. Jeżeli jednak tenże posiadacz nieruchomości wszedł w jej posiadanie w złej wierze, tzn. wiedział, że nie jest właścicielem, to może nabyć własność, dopiero po trzydziestu latach.

Kiedy dochodzi do skutku zasiedzenie?

  • Osoba korzystająca z nieruchomości musi posiadać nieruchomość samoistnie, czyli tak, jakby sama była właścicielem – musi czuć się i zachowywać, jak właściciel. Zasiedzenie nie zacznie działać, jeżeli posiadanie wykonywane jest na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Trzeba więc zachowywać się jak właściciel, czyli zajmować dom, mieszkanie, uprawiać pole, kosić trawę, sadzić rośliny lub wykonywać na nieruchomości inne czynności.
  • Właścicielami prawnymi nieruchomości stajemy się po upływie dwudziestu, bądź trzydziestu lat w zależności od dobrej, bądź złej wiary. Dobra wiara występuje, gdy ktoś korzystał z nieruchomości w przeświadczeniu, że jest właścicielem, chociaż nim nie był. O złej wierze mowa jest, kiedy to posiadacz nieruchomości obejmujący nieruchomość w posiadanie wiedział, że nie jest jej właścicielem. Tak kategoria nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia, jest najbardziej bezpieczna dla wnioskodawcy.
  • Zasiedzenie ruchomości następuje po upływie trzech lat posiadania rzeczy w dobrej wierze, ale tylko wtedy, gdy pozostajemy w przeświadczeniu, że nie jesteśmy jej właścicielem, np. po trzech latach właściciel samochodu dowiaduje się, że przedmiot prawdopodobnie pochodził z kradzieży. 

Wspomniany okres użytkowania wydłuża się, jeśli aktualnym właścicielem jest osoba niepełnoletnia. W taki wypadku zasiedzenie nieruchomości nie może się skończyć przed upływem dwóch lat po uzyskaniu pełnoletności przez dotychczasowego, formalnego właściciela.

Jak rozwiązać wszelkie formalności związane z zasiedzeniem?

Chcąc stać się prawnym właścicielem nieruchomości, należy wystąpić z wnioskiem do sądu o stwierdzenie zasiedzenia. Wszelkie sprawy związane z zasiedzeniem pomoże nam rozwiązać kancelaria prawna w Rzeszowie bądź w innym mieście. Sprawdzony prawnik oceni, czy spełniamy wszystkie warunki oraz pomoże przygotować odpowiedni wniosek do sądu, udzieli pomocy w trakcie całego postępowania.

Comments are closed.