Category

Technologia

Category

Stłuczka jest dla każdego kierowcy źródłem dużego stresu. W kryzysowej sytuacji należy zachować głowę. Aby otrzymać zadośćuczynienie od ubezpieczyciela sprawcy, trzeba dopilnować kilku formalności już na miejscu kolizji. O czym powinien pamiętać każdy sprawca i poszkodowany w zdarzeniu drogowym? Jak wygląda zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela? Sprawdź!

Zachowaj trzeźwy umysł!

Obowiązkiem kierowców biorących udział w kolizji jest zapewnienie bezpieczeństwa sobie i innym uczestnikom ruchu. Z tego powodu należy usunąć samochody na bok (jeśli to możliwe) oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia przy pomocy trójkąta. Jeśli jeden z kierowców jest nietrzeźwy albo któraś z osób została ranna, konieczne jest wezwanie policji.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie protokołu z miejsca zdarzenia – dokumentu, który będzie Ci potrzebny, żeby otrzymać odszkodowanie. Protokół musi zawierać najważniejsze dane dotyczące zdarzenia: datę, godzinę i miejsce, dokładny opis, dane uczestników (w tym numery polis), dane pojazdów. Dokument należy przygotować w dwóch egzemplarzach.

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela – co musisz zrobić?

Poszkodowana strona może domagać się pokrycia szkody z OC sprawcy. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z ubezpieczycielem, a następnie wypełnić specjalny formularz. Większość towarzystw udostępnia wszystkie dokumenty na swojej stronie internetowej. Co ciekawe, na zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela masz aż 3 lata. W przypadku szkody osobowej czas ten jest jeszcze dłuższy i wynosi 20 lat.

W niektórych sytuacjach uzyskanie zadośćuczynienia jest bardziej skomplikowane. Jeśli sprawca zbiegł z miejsca wypadku, możesz ubiegać się o należne środki z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.