Kupno samochodu z rynku wtórnego wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Do najważniejszych z nich zaliczamy rejestrację samochodu w odpowiednim wydziale komunikacji oraz kupno ubezpieczenia OC. Ile czasu na ubezpieczenie samochodu po rejestracji ma nowy właściciel? Sprawdź!

Podpowiadamy, Ile czasu na ubezpieczenie samochodu po rejestracji ma nabywca

Ubezpieczenie OC jest podstawowym, obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Polisa ma na celu wsparcie zarówno osoby poszkodowanej, jak i sprawcy kolizji lub wypadku. Ile czasu na ubezpieczenie samochodu po rejestracji ma strona kupująca?  Przepisy jasno wskazują, że ubezpieczenie powinno być wykupione jeszcze tego samego dnia.  Co ważne, przed zarejestrowaniem pojazdu i wykupieniem polisy, należy  sprawdzić, czy samochód ma ważne badania techniczne.  Na zarejestrowanie pojazdu nowy właściciel ma 30 dni.

Brak ubezpieczenia – konsekwencje

Kupno ubezpieczenia OC jest koniecznością wynikającą z polskiego prawa. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie miało dotkliwe konsekwencje. Zapominalscy kierowcy muszą liczyć się z dotkliwymi karami finansowymi nałożonymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ich wysokość uzależniona jest od kilku czynników, przede wszystkim ilości dni bez ochrony, typu pojazdu oraz płacy minimalnej obowiązującej w danym roku. W tym roku właściciele osobówek użytkujący samochód bez ochrony przez 3 dni zapłacą  1200 zł, a powyżej 14 – aż 6020 zł. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy wyrządzisz szkodę nieubezpieczonym pojazdem. Wówczas koszty naprawy pojazdu należącego do poszkodowanego będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni. Warto pamiętać, że ubezpieczony musi być każdy zarejestrowany pojazd mechaniczny, nawet nieużywany motor od lat stojący w garażu.

 

 

Comments are closed.